Get Adobe Flash player

Kredyt hipoteczny kalkulator

Każdy kto zamierza zaciągnąć kredyt hipoteczny miał lub będzie mieć styczność z kalkulatorem kredytowym. Kredyt hipoteczny kalkulator służy do szybkiego i prostego obliczenia zdolności kredytowej oraz przyszłych rat.

Na ogół szukając kredytów hipotecznych długoterminowych decydujemy się na użycie z kalkulatora kredytów hipotecznych. Kredyty hipoteczne tego wymagają, a szczególnie te z którymi jest powiązana nasza cała materialna przyszłość. Zaoszczędzony czas i siły możemy zużyć na inne konstruktywne kwestie. Kalkulatory kredytowe i wyszukiwarki kredytów hipoteczny nie należą do jedynej grupy narzędzi które w temacie kredytów są wykorzystywane. Pomimo tego, jeżeli chodzi o renomę to możemy na te narzędzia liczyć niezawodnie.

 

Kiedykolwiek nastawiamy się na kredyt hipoteczny musimy być taktowni ponieważ w internecie możemy na ten problem sporo się dowiedzieć. Czasami są to tylko wieści poglądowe, ale niekiedy należałoby zatrzymać się i rozgryźć wartość tych newsów. Wszak zależy nam na trafnej decyzji.

Choć banki z dużą siłą finiszują ze zbytem kredytów mieszkaniowych w 2011 roku, biorąc udział w wyścigach na różnorakiego rodzaju promocje, to już w roku 2012
nie zamierzają ostro startować. Jeden za drugim wycofują się z kredytów wypłacanych w walucie obcej euro, CHF i podnoszą marże dla kredytów złotowych.


Całkowity koszt kredytu mieszkaniowego ponoszonego przez Kredytobiorce

1. Całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami.
2. Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku:

  • Zmiany stopy bazowej w okresie kredytowania,
  • Nieprawidłowej obsługi kredytu,
  • Dokonania zmian zapisów w Umowie kredytowej,
  • Zmiany stawek prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe,
  • Zmiany przepisów prawa,
  • Zmiany kursów walut,
  • Zmiany wysokości spreadów walutowych.

Banki pobiera następujące prowizje i opłaty z tytułu udzielanego kredytu:
1/ Prowizje za udzielenie kredytu – liczona procentowo od kwoty udzielonego kredytu (prowizja płatna jest najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu),

2/ Prowizje za wydanie promesy kredytowej – kwotę wyrażona w złotych, pobierana najpóźniej w dniu wydania promesy kredytowej,

3/ Prowizje za podwyższenie kwoty kredytu – liczona procentowo od kwoty podwyższenia; prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

4/ Prowizje za zmianę waluty kredytu – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpózniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

5/ Prowizje manipulacyjna – pobierana w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu (udzielonego w kwocie przekraczającej 80.000 zł),

6/ Prowizje za wydłużenie okresu kredytowania (prolongate) – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

7/
Prowizje od aneksu – pobierana w przypadku wprowadzenia w formie aneksu (na pisemny wniosek Kredytobiorcy), zmian do niniejszej Umowy. Prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu. Prowizja od aneksu nie jest pobierana w przypadku zmiany waluty kredytu, podwyższenia kwoty kredytu, prolongaty okresu kredytowania oraz wyłącznie zmian związanych z przeniesieniem rachunku ROR, powiązanego z kredytem hipotecznym,

8/ Prowizje za wystawienie na wniosek klienta wszelkich dokumentów na podstawie dokumentacji kredytowej i ksiąg Banku,

9/
Prowizje za zmianę waluty w jakiej następuje spłata kredytu indeksowanego – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu.


Dzisiaj postanowiłem napisać o dodatkowych ukrytych kosztach, jakie są doliczane do kredytu hipotecznego na przykładzie banku Nordea.
Kwota kredytu 400 tys na budowę domu.

Pozostałe koszty łącznie wynoszą szacunkowo: 14769.00 zł
w tym:

1/ koszt ustanowienia hipoteki, na podstawie oświadczenia wydanego w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe:
219.00 zł

2/ koszt ustanowienia roszczenia o przeniesienie hipoteki Banku na opróżnione (przez inną hipotekę)
pierwsze miejsce, na podstawie oświadczenia w trybie art. 1011 ustawy o Księgach wieczystych i hipotece:
300.00 zł

3/ opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości:
160.00 zł

4/ opłata za badanie księgiwieczystej:
100.00 zł

5/ opłata za wewnętrzną weryfikację wartości prawnego zabezpieczenia:
400.00 zł

6/ koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania, szacunkowo wynosi: (w przypadku, gdy Kredytobiorca ubezpieczył nieruchomość w związku z udzielonym kredytem):
13590.00 zł


Jak wiadomo, spread zwiększa całkowite oprocentowanie kredytu hipotecznego o 0,5 do nawet 1%. Można jednak zmniejszyć tą wartość. Od 2009 roku, od kiedy to banki mają obowiązek udostępnić kredytobiorcom możliwość spłaty rat w walucie obcej, którą wcześniej można kupić w kantorach albo … w Internecie w innym Banku.

Niestety, niewiele osób, które mają raty w walutach obcych, korzysta z tego faktu. Przykładowo w przypadku franków kupowanych w Internetowym Kantorze, spread wynosi na chwilę obecną tylko 9 groszy, czyli blisko dwukrotnie mniej niż w banku! Dla raty 500 CHF, daje to oszczędność 45zł na każdej kolejnej racie naszego kredytu, czyli ponad 16 200zł w ciągu 30 lat spłaty kredytu!

Zmniejszenie spread’u to w końcu jeden z najprostszych sposobów na to, by oddać bankowi jak najmniej naszych pieniędzy.


Kredyty mieszkaniowe w euro, nie cieszą się już takim dużym powodzeniem jak to miało miejsce w roku 2010. Mają na to wpływ dwie rzeczy: wzrost popularności programu Rodzina na swoim,  oraz wydana w zeszłym roku przez Komisję Nadzoru Finansowego Rekomendacja T.

Program Rodzina na swoim, pozwala na uzyskanie dopłat do odsetek w wysokości do 50%, natomiast rekomendacja T mówi że kredytobiorca o średnich dochodach może przeznaczyć na spłatę kredytu hipotecznego do 50% swojego wynagrodzenia netto, natomiast u lepiej zarabiających – rata kredytu hipotecznego może wynosić do 65% wynagrodzenia netto.

Zdolność kredytowa dla kredytu mieszkaniowego w walucie obcej jest obliczana tak jakby kredytobiorca ubiegał się o kredyt hipoteczny w PLN o wartości podwyższonej o 20%.

Powyższe obostrzenia sprawiają, że aby dostać tani kredyt hipoteczny w walucie obcej takiej jak euro, trzeba uzyskiwać o wiele wyższe dochody aniżeli w przypadku kredytów hipotecznych w PLN.