Get Adobe Flash player

Kredyt hipoteczny kalkulator

Każdy kto zamierza zaciągnąć kredyt hipoteczny miał lub będzie mieć styczność z kalkulatorem kredytowym. Kredyt hipoteczny kalkulator służy do szybkiego i prostego obliczenia zdolności kredytowej oraz przyszłych rat.

Czy choroba ma jakiś wpływ na zdolność kredytową ? Czy bank może odmówić nam udzielenia kredyty gdy dowie się o naszej chorobie ?

Można powiedzieć że choroba nie ma wpływy na naszą zdolność kredytową, chociaż znanych jest mi kilka przypadków gdzie tak się stało. O ile w przypadkach gdzie przyszły kredytobiorca okazał się mieć chorobę nieuleczalną jestem w stanie zrozumieć bank, ale ostatnio spotkałem się z sytuacją gdzie bank odmówił udzielenia kredytu kobiecie cierpiącej na choroby płuc.

Choroby płuc

Choroby płuc

Sugerowałem jej aby pozwała ten bank i domagała się odszkodowania, ale ostatecznie skończyło się tym że wzięła kredyt w innym banku. Czy taka choroba jak choroby płuc, będące chorobą pulmonologiczną,może mieć wpływ na naszą decyzję kredytową ? O zdanie spytaliśmy specjalistę p. Monikę Ratajczyk pracującą w jednym z największych banków w Polsce. Bank teoretycznie może odmówić udzielenia kredytu każdej osobie, bez podania przyczyny, jednak o takiej przyczynie słyszę po raz pierwszy w mojej 25-letniej historii pracy.

Dodam tylko że już coraz banków podczas badania zdolności kredytowej pyta się swoich przyszłych klientów o ich stan zdrowia – czy jest to fair ?

Wesele staje się coraz częstszym powodem dla którego jesteśmy zmuszeni wziąć kredyt. Oczywiście najwięcej pieniędzy pochłania „talerzyk”, ale później są takie rzeczy jak fotograf, stroje, alkohol. Fotografia ślubna jest bardzo ważna, bo to jedyna „pamiątka” z tego ważnego dnia. Ceny usług wahają się od 3.000 do nawet 30.000. Które miasto jest na pierwszym miejscu jeśli chodzi o kredyt na wesele ?

Fotografia ślubna Kraków

Fotografia ślubna Kraków

Kraków – może dla niektórych to zaskoczenie że nie np. Warszawa. To w Krakowie najwięcej branych kredytów jest przeznaczanych na wesele i fotografa ślubnego z Krakowa. Fotograf to nie tylko zdjęcia ślubne, ale również fotorelacje, fotoalbumy, filmowe podziękowania dla rodziców, jak również fotobudki które ostatnio robią furorę na weselach.

Oczywiście nadal najwięcej osób bierze kredyt na cele hipoteczne, jednak wesele jest na 6 miejscu w rankingu „Na co wziąłem kredyt w kwocie powyżej 50 tys.”

Na ogół szukając kredytów hipotecznych długoterminowych decydujemy się na użycie z kalkulatora kredytów hipotecznych. Kredyty hipoteczne tego wymagają, a szczególnie te z którymi jest powiązana nasza cała materialna przyszłość. Zaoszczędzony czas i siły możemy zużyć na inne konstruktywne kwestie. Kalkulatory kredytowe i wyszukiwarki kredytów hipoteczny nie należą do jedynej grupy narzędzi które w temacie kredytów są wykorzystywane. Pomimo tego, jeżeli chodzi o renomę to możemy na te narzędzia liczyć niezawodnie.

 

Kiedykolwiek nastawiamy się na kredyt hipoteczny musimy być taktowni ponieważ w internecie możemy na ten problem sporo się dowiedzieć. Czasami są to tylko wieści poglądowe, ale niekiedy należałoby zatrzymać się i rozgryźć wartość tych newsów. Wszak zależy nam na trafnej decyzji.

Choć banki z dużą siłą finiszują ze zbytem kredytów mieszkaniowych w 2011 roku, biorąc udział w wyścigach na różnorakiego rodzaju promocje, to już w roku 2012
nie zamierzają ostro startować. Jeden za drugim wycofują się z kredytów wypłacanych w walucie obcej euro, CHF i podnoszą marże dla kredytów złotowych.


Całkowity koszt kredytu mieszkaniowego ponoszonego przez Kredytobiorce

1. Całkowity koszt kredytu obejmuje wszystkie koszty wraz z odsetkami, innymi opłatami i prowizjami.
2. Całkowity koszt kredytu może ulec zmianie w przypadku:

  • Zmiany stopy bazowej w okresie kredytowania,
  • Nieprawidłowej obsługi kredytu,
  • Dokonania zmian zapisów w Umowie kredytowej,
  • Zmiany stawek prowizji pobieranych przez Bank za czynności bankowe,
  • Zmiany przepisów prawa,
  • Zmiany kursów walut,
  • Zmiany wysokości spreadów walutowych.

Banki pobiera następujące prowizje i opłaty z tytułu udzielanego kredytu:
1/ Prowizje za udzielenie kredytu – liczona procentowo od kwoty udzielonego kredytu (prowizja płatna jest najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu),

2/ Prowizje za wydanie promesy kredytowej – kwotę wyrażona w złotych, pobierana najpóźniej w dniu wydania promesy kredytowej,

3/ Prowizje za podwyższenie kwoty kredytu – liczona procentowo od kwoty podwyższenia; prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

4/ Prowizje za zmianę waluty kredytu – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpózniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

5/ Prowizje manipulacyjna – pobierana w przypadku wcześniejszej spłaty całości kredytu (udzielonego w kwocie przekraczającej 80.000 zł),

6/ Prowizje za wydłużenie okresu kredytowania (prolongate) – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu,

7/
Prowizje od aneksu – pobierana w przypadku wprowadzenia w formie aneksu (na pisemny wniosek Kredytobiorcy), zmian do niniejszej Umowy. Prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu. Prowizja od aneksu nie jest pobierana w przypadku zmiany waluty kredytu, podwyższenia kwoty kredytu, prolongaty okresu kredytowania oraz wyłącznie zmian związanych z przeniesieniem rachunku ROR, powiązanego z kredytem hipotecznym,

8/ Prowizje za wystawienie na wniosek klienta wszelkich dokumentów na podstawie dokumentacji kredytowej i ksiąg Banku,

9/
Prowizje za zmianę waluty w jakiej następuje spłata kredytu indeksowanego – liczona procentowo od pozostałej do spłaty kwoty kapitału, prowizja płatna jest najpóźniej w dniu rejestracji zmiany w systemie bankowym, tj. w terminie 30 dni od daty podpisania przez Kredytobiorce aneksu.


Dzisiaj postanowiłem napisać o dodatkowych ukrytych kosztach, jakie są doliczane do kredytu hipotecznego na przykładzie banku Nordea.
Kwota kredytu 400 tys na budowę domu.

Pozostałe koszty łącznie wynoszą szacunkowo: 14769.00 zł
w tym:

1/ koszt ustanowienia hipoteki, na podstawie oświadczenia wydanego w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe:
219.00 zł

2/ koszt ustanowienia roszczenia o przeniesienie hipoteki Banku na opróżnione (przez inną hipotekę)
pierwsze miejsce, na podstawie oświadczenia w trybie art. 1011 ustawy o Księgach wieczystych i hipotece:
300.00 zł

3/ opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości:
160.00 zł

4/ opłata za badanie księgiwieczystej:
100.00 zł

5/ opłata za wewnętrzną weryfikację wartości prawnego zabezpieczenia:
400.00 zł

6/ koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania, szacunkowo wynosi: (w przypadku, gdy Kredytobiorca ubezpieczył nieruchomość w związku z udzielonym kredytem):
13590.00 zł