Get Adobe Flash player

Kredyt hipoteczny kalkulator

Każdy kto zamierza zaciągnąć kredyt hipoteczny miał lub będzie mieć styczność z kalkulatorem kredytowym. Kredyt hipoteczny kalkulator służy do szybkiego i prostego obliczenia zdolności kredytowej oraz przyszłych rat.


Dzisiaj postanowiłem napisać o dodatkowych ukrytych kosztach, jakie są doliczane do kredytu hipotecznego na przykładzie banku Nordea.
Kwota kredytu 400 tys na budowę domu.

Pozostałe koszty łącznie wynoszą szacunkowo: 14769.00 zł
w tym:

1/ koszt ustanowienia hipoteki, na podstawie oświadczenia wydanego w trybie art. 95 ustawy Prawo bankowe:
219.00 zł

2/ koszt ustanowienia roszczenia o przeniesienie hipoteki Banku na opróżnione (przez inną hipotekę)
pierwsze miejsce, na podstawie oświadczenia w trybie art. 1011 ustawy o Księgach wieczystych i hipotece:
300.00 zł

3/ opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości:
160.00 zł

4/ opłata za badanie księgiwieczystej:
100.00 zł

5/ opłata za wewnętrzną weryfikację wartości prawnego zabezpieczenia:
400.00 zł

6/ koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie kredytowania, szacunkowo wynosi: (w przypadku, gdy Kredytobiorca ubezpieczył nieruchomość w związku z udzielonym kredytem):
13590.00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *